Nar. 1986.

Štúdia: v rokoch 1982-1986 študoval na strednej umelecko-priemyslovej škole v Košiciach- odbor Grafika

V rokoch 1986-1991 štúdium na PdF UPJŠ v Prešove, odbor – výtvarná výchova a ruský jazyk

Od roku 1992 pôsobí ako učiteľ na Základnej umeleckej škole( ZUŠ), Odborárska 32, Prešov

V rámci  pedagogickej činnosti sa venuje detskému výtvarnému prejavu a vedie kurz dospelých. Vo svojej výtvarnej tvorbe sa venuje kresbe, maľbe, grafike, grafickému dizajnu, ale aj rôznym objektom a inštaláciám. Vystavuje na Slovensku aj v zahraničí.