Narodila jsem se 13. 5. 1974 v Chomutově a myslím, že moc ráda. Vystudovala jsem gymnázium a v roce 1998 jsem ukončila studium na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor výtvarná výchova a společenské vědy pro II.st.ZŠ. Od té doby si jen užívám života, bavím se, pracuji a maluji. Od roku 2002 je mým bydlištěm opět Chomutov a zaměstnavatelem ZŠ Ak. Heyrovského (výtvarná výchova na II. stupni). Někdy někde něco vystavím (třeba obrazy) a sem tam zmažu i nějaké zdi. Země je přenádherná, okouzlující a zkrátka úchvatná. Když se spojí s člověkem, který tak přenádherný a okouzlující často není, je tu tolik inspirace, že není možné jí někdy vyčerpat. Maluju téměř celý život. S láskou a chutí. Vždy se těším na okamžik, kdy se pustím do nového obrazu. A každý takový okamžik je pro mě vzácný, neboť malba není mé povolání. Jen potřeba a radost. Vzhledem k omezenému času a své netrpělivosti, maluji nejčastěji akvarelovými barvami. Myšlenka tohoto projektu mě zaujala, a proto jsem ráda, že jsem jeho součástí.