Své nadání jsem objevil v Lidušce s Liduškou. To neprozradím. Hornický sever mě umístil do ryze technického prostředí. Našel jsem protiváhu ve fotografování, pracoval jsem v tiskárně, naučil jsem se ručně vázat knihy, zorientoval se v počítačové grafice. Dokumentoval jsem malířské sympozium na Benediktu. Únik umělců do činností zcela bez elektroniky mě pohltil do té míry, že si sám sestavuji a napínám malířská plátna. No a pak je pokryji barvou, zejména pomocí umělecké špachtle, čímž vytvářím nejen obraz, ale i strukturu na něm. Již přes 60 mých obrazů zdobí různé prostory. V roce 2017 jsem měl prodejní výstavu v The Most Café.

Říkám: „Nekresli, co můžou vyfotit, ať fotí cos nakreslil.“