Narodil jsem se v Praze 24. března 1962. Nyní žiji a tvořím nedaleko Prahy, ve svém venkovském stavení a ateliéru v Čečelicích.  Od školních let si držím přezdívku Mac. Studoval jsem přírodovědeckou fakultu, a nakonec můj život nejvíce ovlivnila příroda a lezení, kterému jsem se věnoval od svých 17 let. Můj život je revoltou proti konvenci, přetvářce, vždy mě zajímaly emoce, duchovní principy, přírodní zákony a dobrodružství. Příroda mi přinášela kontakt s opravdovostí, naučila mě respektu a pokoře. Pokud bych se v životě rozhodl jít jinou cestou, potom bych si určitě vybral směr umělecký. Odjakživa mě lákala hudba, architektura, v průběhu svého života jsem se zabýval také návrhy a realizací půdních bytů a interiérů. Největší zlom v mém životě přišel a vážnou operací páteře, která mi znemožnila věnovat se naplno své největší lásce a vášni…skalám. Najednou jsem stál na rozcestí co dále, čím smysluplně naplním svůj život. Přemýšlel jsem, jak využít nápady, které se mi v hlavě rodily už desítky let, jak je přenést na plátno, a nejen na něj. Brzdila mě pochybnost, zda je možné proniknout do oblasti, ve které nejsem studovaný, zda už není pozdě začít a hledat vlastní umělecký směr. Jak už to, tak v životě bývá, a neexistuje nic jako je náhoda, ve správný čas jsem potkal ty správné lidi, kteří mě utvrdili v mém úmyslu. A přišlo rozhodnutí, jelikož jsem odvážný, bořím mýty a uvědomuji si, že jediná omezení existují pouze v naší hlavě, začal jsem…s radostí, lehkostí, fantazií sobě vlastní. Pracuji s intuitivním myšlenkovým konceptem, nechám se vést ve všech směrech, po stránce kompozice a barev, svým pocitem. Mám smysl pro detail, některé mé obrazy Vás mohou oslovit svým minimalistickým pojetím. Maluji převážně olejem a experimentuji s různými druhy barev. Využívám princip vrstvení, protože vytvořením struktur vzniká plasticita a hloubka, která dává prostor mému netradičnímu nanášení barev. Nemám ambice na to, abych se srovnával s mistry svého řemesla, kteří se tvorbě poctivě věnují celý svůj profesní život. Svou otevřeností, srdečností, nekomplikovaným přístupem a zdravou sebedůvěrou si přesto otevírám bránu do galerií, a především do lidských duší. V mém díle nenajdete jen obrazy, ale i umělecké ztvárnění různých předmětů a také umělecké osvětlení interiérů. Mé invence nemají hranice. V hlavě mi vzniká mnoho nápadů, které se chystám zrealizovat. Pokud na Vás z mé práce dýchne radost, svoboda, zastavíte se a uniknete ze stereotypu všedního dne, usmějete se a zazáří Vám oči…potom všechno, co tvořím, dává smysl.