Narodil jsem se v jižních Čechách. Je mi 17 let. V současné době pobývám ve VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 a jsem žákem 2. ročníku střední školy v oboru Zahradnická výroba při zařízení. Studium v oboru mě baví, ale přesto mojí největší zálibou je malování. Jakmile mám trochu volného času, této zálibě se věnuji. Dokonce i o přestávkách ve škole. Díky škole, která se zapojila v rámci odborného výcviku do projektu Pure Bohemia, s.r.o., jsem se mohl na doporučení paní učitelky odborného výcviku Bc. Jarmily Adamové do výtvarného projektu „Magický čtverec“ zapojit. Po celou dobu projektu mě vedl pan Roman Kuričaj, asistent pedagoga v zařízení, který sám rád maluje. Předal mi mnoho cenných rad, naučil nové výtvarné technice, a především zajistil prostředí – jeho domov, kde jsem mohl pod jeho vedením a jeho ženy v klidu pracovat a věnovat se své zálibě. Děkuji společnosti Pure Bohemia, p. Romanovi Kuričajovi a jeho ženě Janě, Mgr. Ivaně Dudkové, Bc. Jarmile Adamové za poskytnutí šance se projektu zúčastnit.