Rod. ŽIVČÁKOVÁ nar. 1979.

Strednú školu absolvovala na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove v roku 2001. Vysokoškolské štúdium ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte humanitných a prírodných vied odborom Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii výtvarná výchova – etika v roku 2004

Od roku 2007-2016 bola odbornou asistentkou na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Venuje sa maľbe, autorskému šperku, keramike, interiérovému, grafickému a odevnému dizajnu.

V neposlednom rade sa nebráni ani posudzovateľskej a kurátorskej činnosti. Tiež spolupracuje pri charitatívnych projektoch a kultúrnych aktivitách, vedie workshopy, voľnočasové aktivity a tvorivé dielne. Je členkou galerijnej rady Šarišskej galérie v Prešove. Svoju tvorbu prezentuje na domácich, medzinárodných a zahraničných podujatiach.