Přijímám intimitu a hodnotu lidského těla a zároveň se snažím vnést do obrazů soukromí a důvěrnost. Pracuji také s estetickým prožitkem, vizualitou a představivostí člověka. Zabývám se akty, prostorem a předměty. Ve svých malbách hojně využívám i symboly. Zobrazením každého symbolu vyzdvihuji to, co konkrétní postava v životě dělá, čím se zaobírá, ale i to, co jí baví a co ji naplňuje. Symboly vyjadřují realistické pojetí, spontaneitu a dětskou infantilní stopu. Dále vyjadřují i kýč, který ráda do svých maleb za komponovávám. Má snaha spočívá v tom, aby bylo dílo naoko líbivé a snažilo se na lidi zapůsobit skrze svou cílenou sentimentálnost. V malbě také ráda experimentuji a využívám geometrických tvarů. Baví mě si pohrávat s barvami a technikami, kterými můžu obraz udělat lepší.