Albrecht Dürer (21.května 1471 – 6.dubna 1528) byl nejen malíř, ale také grafik, rytec, matematik a teoretik. Pocházel z Norimberku, svého času byl považován za velkého renesančního umělce. Obraz Melancholie I. (jde o mědirytinu, která v současné době visí v londýnské knihovně Guildhall Library) vytvořil v roce 1514. Býval nazýván „obrazem obrazů“ a zkoumalo a analyzovalo jej množství historiků, matematiků, ale také astronomů. Vznikla tedy celá řada výkladů, dodnes se o rytině říká, že patří mezi díla, která zanechávají svět v údivu. Mimo jiné byly vysloveny domněnky, že obraz může být zašifrovaným autoportrétem nebo zachycuje jakousi vnitřní Dürerovu uměleckou polemiku. Každopádně Magický čtverec je umístěn v pravém horním rohu rytiny, obsahuje 4×4 číslice a vypadá následovně:

Číslice ve čtverci dávají opakovaně numerologický součet 34, a to sčítáte-li je v polích vodorovných, svislých, vertikálních, rohových, po úhlopříčce, v jednotlivých kvadrantech… Jisté je, že dolní řada zároveň ukazuje rok, kdy byla rytina vytvořena (1514), navíc jsou v ní zanesena i počáteční písmena malířova jména a příjmení, v numerologickém převodu písmen na číslice odpovídá D číslici 4 a A číslu 1.