Slavnostní zahájení výstavy Magických čtverců

Slavnostní zahájení výstavy Magických čtverců

Celý UMĚLECKÝ EXPERIMENT jsme slavnostně zahájili 7. června 2018 v Chomutovské galerii Lurago, kde pak následně od 8. června do 27. července probíhala výstava obrazů Magických. Uspořádali jsme tedy jedinečnou a první výstavu svého druhu, která by nám měla na naše...
Viktor Židík

Viktor Židík

Nar. 1986. Štúdia: v rokoch 1982-1986 študoval na strednej umelecko-priemyslovej škole v Košiciach- odbor Grafika V rokoch 1986-1991 štúdium na PdF UPJŠ v Prešove, odbor – výtvarná výchova a ruský jazyk Od roku 1992 pôsobí ako učiteľ na Základnej umeleckej škole(...
Ivana Židík

Ivana Židík

Rod. ŽIVČÁKOVÁ nar. 1979. Strednú školu absolvovala na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove v roku 2001. Vysokoškolské štúdium ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte humanitných a prírodných vied odborom Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov...
Gabriela Zaspal

Gabriela Zaspal

Po střední umělecké škole v Praze, odcestovala do Velké Británie, kde vystudovala vysokou školu obor Oděvní reklama. Po třinácti letech putování po světě se Gabriela usadila v rodném Chomutově, kde s její maminkou začala opět malovat a věnovat se hrnčířské keramice....
Milena Vlčková

Milena Vlčková

Než jsem se začala věnovat malování, tak jsem pracovala jako zdravotní sestra v různých oborech, jako je plicní, ambulanční apod. Věnovala jsem se šití, pletení, četbě, zahradničení a lyžování. V 60 letech jsem přidala i jízdu na kole, abych tak trochu poznávala svět...