Vyberte stránku

Vážený výtvarníku,

rádi bychom Ti touto cestou představili výtvarný pojekt, který jsme nazvali „MAGICKÝ ČTVEREC“ a současně Ti nabídli účast v něm.
V tomto projektu budeme společně hledat a současně si ověřovat magické tajemství, které nás provází po mnoho tisíce let, a na které jsme postupně zapomněli. Bude pro nás ctí, když se staneš jeho součástí.
Magický čtverec byl vždy důležitým prvkem čínské mytologie a první zmínky se datují již z r. 650 př.n.l. Jejich podoba se zachovala až do dnešního dne ve formě různých čtvercových sítí. Legenda Lo Shu praví, že čínský císař Yu objevil při obrovských záplavách magickou želvu, která měla na svém krunýři vyobrazený tvar jakéhosi čtverce s čísly 1-9 o velikosti 3x3. Součet těchto čísel v různých lineárních rovinách dává součet 15.

Kromě této legendy se při vykopávkách v samotné Číně a Egyptě skutečně nacházelo mnoho předmětů z kamene a kovu ve tvaru čtverců, které sloužily jako amulety. Celá staletí provázejí lidstvo vedle čtverců i samotná čísla, kdy vedle klasického využití, které známe
ze současného komerčního světa, měla čísla především význam numerologický, ezoterický a astrologický a zobrazovala pomyslný klíč k bráně mezi vesmírem a Zemí.
Staří Číňané byli přesvědčeni, že čtverec je schopen zajistit štěstí a blahobyt. Proto se používal nejen jako silný amulet, ale vkládal se např. i do základů domů namísto základního kamene. Na přínosné účinky čtverců věřili lidé po celém světě, a tak se s ním můžeme setkat v Indii i Persii, odkud se také dostávaly dále do Evropy.

Magický čtverec / Magic square,

Tvar čtverce můžeme najít i na baretu, který je součástí taláru, používaném ve většině evangelických církvích nebo jako obřadní
roucho při promoci či jako stavovský oděv soudců, státních zástupců a advokátů. Jeho nositeli má zajistit propojení s vesmírem na
vyšší duchovní úrovni.

 

 

Co je tedy “MAGICKÝ ČTVEREC” a jak jej vnímáme? Je to čtvercová tabulka s čísly, která jsou rozmístěna v pravidelných řádcích a sloupcích tak, že součet v každém řádku, sloupci, ale i na obou diagonálách vychází vždy stejný.
V současné době je v londýnské knihovně Guildhall Library k vidění obraz Melancholie I., který je vyrytý do měděné desky a pochází z r. 1541. Vytvořil ho významný renesanční malíř, rytec, grafik, matematik a teoretik Albrecht Dürer (1471-6 – 1528) pocházející z Norimberku. Rytina obsahuje čtverec 4x4 a čísla v něm obsažená znázorňují datum úmrtí Dürerovi matky a rok vyhotovení
rytiny (1415). Dodnes jeho dílo nechává svět v údivu.

Připustíme-li, že čtverec je sám o sobě silně energetický (slavné pyramidy mají také z pohledu vesmíru čtvercový půdorys) a skutečně vyzařuje energii, která nás propojuje s vesmírem a pomocí systematického umístění čísel v něm dokáže veškerou energii zesílit, mohli bychom konstatovat, že jsme našli podstatné, co potřebujeme k životu. Můžeme pak čerpat z jeho nevyčerpatelné pozitivní energie. Jak ale ověřit, jak zjistit, že energie čtverce je skutečně tou magickou a silnou?

Rozhodli jsme se uskutečnit UMĚLECKÝ EXPERIMENT a uspořádat jedinečnou a první výstavu svého druhu, která by nám měla na naše otázky odpovědět. Proto chceme postupně oslovit 34 až 136 umělců, tedy i Tebe, a koncentrovat Vaše vytvořená díla, a především Vaši energii v nich, do jednoho místa.
Věříme, že každému návštěvníkovi zprostředkujeme nejen hluboký výtvarný zážitek, ale i příležitost osobně zavnímat sílu a mystično, kterou v sobě čtverec ukrývá.

Uvítáme, když spolu s námi oživíš dávné učení. První vernisáž proběhne 1.6.-31.7.2018 v GALERII ŠPEJCHAR v Chomutově a výstava bude následně putovat po výstavních síních ČR i v zahraničí.

V Číně je čtverec odznakem ctnostného a také vědoucího člověka, setkáváme se s mnoha druhy čtverců, jež se stahují
ke sluneční vědě a současné ukrývají i duchovní poznání vyšší úrovně. V jedné z čínských legend stojí, že čtverce bývaly
často dávany pod základy domů, protože lidé věřili, že přinášejí štěstí a blahobyt.

(čerpáno z knihy Terakotová armáda Maurice Cotterell)